Aktuella uppdrag i Sverige och Norge

NORGE 

ANESTESISJUKSKÖTERSKOR

Anestesisektionen/Centraloperation, Oslo
Perioden: v 41 – 42
Om: Anestesisjuksköterska med minst 2 års klinisk erfarenhet som Anestesisköterska de senaste 3 åren. Vara känd med Anestesi till ASA I -IV till barn och vuxna, TIVA/TCI. Kunna ge anestesi till patienter innanför följande områden:
Ortopedi, gastrokirurgi, urologi, kar/thorax, ÖNH, gynekologi, robotkirurgi. Akutmedicinsk beredskap till hela sjukhuset. ASA 1–4.

Anestesisektionen, Västkusten
Perioden: v 39 – 50
Om: ortopedi, gyn, gastro, kar. Både elektivt, ögonblicklig och dagkirurgi.
Kunskap om och behärska Dräger/I-Flow Anestesiapparat
Kunskap om och behärska Aleris infusionspumpar och TCI
Kunskap om och behärska Picis elektroniska anestesikurva
Kunskap om och behärska Doculive journalsystem

ALLMÄNSJUKSKÖTERSKOR

Avdelning för kirurgi/ ortopedi/ plastik/ dagkirurgi, Innlandet
Perioden: 10/10 – 12/2 (23)
Om: Självständig Sjuksköterska som är flexibel och lösningsorienterad. Trivs i en arbetsmiljö där samarbeta och god kommunikation med kollegor är avgörande för en god arbetsvardag.
Bra med erfarenhet från arbete med kirurgiska/ortopediska patienter.

Dialysen, Oslo
Perioden: v 40 – 45
Om: minst 2 års erfarenhet på en hemodialysavdelning. Fördel av att ha varit på vikarieuppdrag tidigare. Erfarenhet av Artis Dialysmaskin är en fördel.

INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKOR

Nyföddintensiv, Oslo
Perioden: 17/10 – 19/2 (23)
Om: Sektionen behandlar nyfödda barn med ett stort spektrum av tillstånd. Detta sträcker sig från svårt för tidigt födda barn ner till vecka 23 till kritiskt sjuka, fullgångna barn. Landsfunktion för barn med medfödda hjärtfel. Högintensivbehandling. Kompetens utav respirator/oscilering/NO behandling till nyfödda barn föredras.

OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR

Ögon, Operationsenheten, Oslo
Perioden: 40+41+42+43+45+46.
Om: Operationspatienter, ögonkiurgi, akut/elektivt, barn och vuxna, narkos och lokalanestesi.
Diagnoser: näthinneavlossning (regional funktion näthinnekirurgi), diabetes retinopati, barnglaukom, barnkatarakt, ögonlocksplastik, större rekonstruktioner/plastik, skelning, retionoblastom, perforationsskador, främmande kropp, hud/mjukdelsskada

Ortopedisk Operation, Oslo
Perioden: v 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 och 50
Om: ortopediska patienter. Handkirurgi, fotkirurgi, ryggkirurgi. Skopisk kirurgi i alla leder. Avancerad artroskopisk kirurgi.

Kirurgisk operation, Nordnorge
Perioden: v 39 – 43
Om: bred erfarhet och speciellt inom ortopedi. Avdelningen har operationer inom ortopedi, gyn, uro, önh och gastro. Operationssjuksköterskorna ingår i trauma och sectio team.

Kontaktperson: nadja@helsebemanning.se

SVERIGE – LÄKARE

Anestesin har behov från mellersta Sverige och norröver
Aktuella veckor:
Mellan Sverige: 44,47-49,51-34
Norra Sverige: 42,44,47-52,1-25

Kontaktperson: marie@helsebemanning.se

Låter det intressant?

Känner du någon som skulle passa?

Under konstruktion

Konstruktion för den här sidan pågår, kika in senare.

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.